119/2007

Given i Helsingfors den 6 februari 2007

Justitieministeriets förordning om överföring av ansökan om rättshjälp

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 15 § i lagen av den 5 april 2002 om statliga rättshjälpsbyråer (258/2002):

1 §

För att jämna ut arbetsmängden vid rättshjälpsbyråerna och för att effektivisera verksamheten kan ansökan om rättshjälp överföras till en annan rättshjälpsbyrå. Överenskommelse om vilka byråer som överför ansökan om rättshjälp ingås vid resultatförhandlingarna.

2 §

Ansökan om rättshjälp överförs i allmänhet till det rättshjälpsdistrikt där huvudsaken behandlas. Ansökan om rättshjälp som anknyter sig till ärenden som behandlas i Helsingfors rättshjälpsdistrikt kan överföras till andra distrikt för avgörande i enlighet med vad som överenskommits vid resultatförhandlingarna.

3 §

I Östra Finlands rättshjälpsdistrikt överförs ansökan om rättshjälp till Joensuu rättshjälpsbyrå, i Kouvola rättshjälpsdistrikt till Heinola rättshjälpsbyrå, i Rovaniemi rättshjälpsdistrikt till Kemi och Ylivieska rättshjälpsbyråer, i Åbo rättshjälpsdistrikt till Raseborg, Nystad och Forssa-Loimaa rättshjälpsbyråer samt i Vasa rättshjälpsdistrikt till Lappo rättshjälpsbyrå.

4 §

Ett meddelande om att ansökan om rättshjälp har överförts till en annan rättshjälpsbyrå för avgörande skall sändas till den processadress som uppges i ansökan.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

Helsingfors den 6 februari 2007

Justitieminister
Leena Luhtanen

Regeringsråd
Merja Muilu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.