114/2007

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

De i London den 20 maj 2004 gjorda ändringarna av bilagan till 1974 års internationella convention om säkerheten fö människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), vilka riksdagen godkänd den 4 december 2006 och vilka republikens president godkänd den 12 januari 2007 träder I kraft den 15 februari 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 12 januari 2007 om sättande I kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen I ändringarna av bilagan till 1974 års internationella convention om säkerheten för människoliv till sjöss (12/2007) träder ikraft den 15 februari 2007.

3 §

Med undantag av de bestämmelser som hör till området för lagstifningen är bestämmelserna I ändringarna av bilagan till konventionen I kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 7/2007)

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.