74/2007

Given i Helsingfors den 31 januari 2007

Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordning för utrikesministeriet

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i utrikesministeriets förordning av den 22 december 2005 om arbetsordning för utrikesministeriet (1174/2005) 29 §, som följer:

29 §
Rättsavdelningens organisation

Vid rättsavdelningen finns följande enheter:

1) Folkrätt,

2) EU-rättsliga frågor och traktaträtt,

3) EU-domstolsärenden,

4) Människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden,

5) Konsulära ärenden, och

6) Pass- och visumärenden.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av arbetsordningen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 31 januari 2007

Minister
Erkki Tuomioja

Statssekreterare som kanslichef
Pertti Torstila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.