65/2007

Given i Helsingfors den 1 februari 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 juni 2003 om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (655/2003) en ny 15 a § som följer:

15 a §
Livsmedelssäkerhetsverkets införsel

Om kraven på införsel i övrigt uppfylls får Livsmedelssäkerhetsverket, för att kunna utföra sina uppgifter, införa

1) i 13 § avsedda mikrober och parasiter som orsakar djursjukdomar samt odlingar, vävnader, sekret eller motsvarande varor som innehåller sådana mikrober eller parasiter, samt

2) i 15 § avsedda provpartier.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2007.

Helsingfors den 1 februari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör
Minna Suokko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.