63/2007

Given i Helsingfors den 1 februari 2007

Statsrådets förordning om statens bostadsfonds medelsanskaffningsfullmakter år 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 15 december 1989 om statens bostadsfond (1144/1989), sådant det lyder i lag 208/1996:

Statskontoret berättigas i enlighet med 2 § 2 mom. lagen om statens bostadsfond år 2007 att till statens bostadsfond ta upp kortfristigt lån så, att kortfristiga lån på en gång får finnas till ett sammanlagt belopp av högst 2 300 000 000 euro.


Denna förordning träder i kraft den 5 februari 2007.

Helsingfors den 1 februari 2007

Finansminister
Eero Heinäluoma

Lagstiftningsråd
Tytti Noras

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.