47/2007

Given i Helsingfors den 25 januari 2007

Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963), sådan den lyder i lag 1114/2005:

1 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som betalts för 2007 utan särskild debitering anses fördelade enligt följande:

1) om en privat arbetsgivare eller ett statligt affärsverk på vilket lagen om statliga affärsverk (1185/2002) tillämpas är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
2,951 30,532 69,468
5,151 60,202 39,798
6,051 66,121 33,879

2) om någon annan än en i 1 punkten avsedd arbetsgivare är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
4,001 48,763 51,237
2 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som betalts för 2007 på basis av debitering anses fördelade enligt följande:

1) folkpensionsavgift 39,1 %
2) sjukförsäkringsavgift 60,9 %
3 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som betalts för 2006 och tidigare år och som influtit under 2007 anses fördelade enligt följande:

1) folkpensionsavgif 42,2 %
2) sjukförsäkringsavgift 57,8 %
4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

Förordningen tillämpas även på arbetsgivares socialskyddsavgifter som har debiterats före förordningens ikraftträdande och som har influtit den 1 januari 2007 eller därefter.

Helsingfors den 25 januari 2007

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.