39/2007

Given i Helsingfors den 18 januari 2007

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd förhögskolestuderande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 18 juni 2003 om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande (564/2003) 3 § som följer:

3 §
Maximipris på måltider som berättigar till understöd

Lunch är en måltid som förutom huvudrätt omfattar dryck, sallad, bröd och smörgåsfett. En specialportion är en måltid som är tillredd av dyrare råvaror.

Maximipriset är 4,02 euro för en sådan lunch och minst 5,07 och högst 6,17 euro för en sådan specialportion som berättigar till understöd. Det pris som den studerande skall betala för måltiden sänks med beloppet av måltidsstödet.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 januari 2007

Kulturminister
Tanja Saarela

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.