36/2007

Utfärdat i Helsingfors den 12 januari 2007

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 i jord- och skogsbruksministeriets beslut om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om ändring av bilaga 1 och 2 i jord- och skogsbruksministeriets beslut om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder 1/07 12.1.2007 1.2.2007

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 772 005.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (32002L0032); EGT nr L 140, 30.5.2002, s. 10
Kommissionens direktiv 2003/57/EG (32003L0057); EUT nr L 151, 19.6.2003, s. 38
Kommissionens direktiv 2003/100/EG (32003L0100); EUT nr L 285, 1.11.2003, s. 33
Kommissionens direktiv 2005/8/EG (32005L0008); EUT nr L 27, 29.1.2005, s. 44
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (32005R396); EUT nr L 70, 16.3.2005, s. 1
Kommissionens direktiv 2005/86/EG (32005L0086); EUT nr L 318, 6.12.2005, s. 16
Kommissionens direktiv 2005/87/EG (32005L0087); EUT nr L 318, 6.12.2005, s. 19
Kommissionens direktiv 2006/13/EG (32006L0013); EUT nr L 32, 4.2.2006, s. 44
Kommissionens direktiv 2006/77/EG (32006L0077); EUT nr L 271, 30.9.2006, s. 53

Helsingfors den 12 januari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Taina Sahin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.