31/2007

Given i Helsingfors den 12 januari 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den internationella konventionen mot dopning inom idrotten och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av undervisningsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Paris den 19 oktober 2005 ingångna internationella konventionen mot dopning inom idrotten, som riksdagen godkänt den 4 december 2006 och som republikens president godkänt den 22 december 2006 och i fråga om vilken godkännandeinstrumentet har deponerats hos generaldirektören för Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur den 22 december 2006, träder i kraft den 1 februari 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 22 december 2006 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen mot dopning inom idrotten (1243/2006), som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 1 februari 2007.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 4/2007)

Helsingfors den 12 januari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.