23/2007

Given i Helsingfors den 10 januari 2007

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av förordningen om informationsbyte och balanshantering i samband med naturgashandeln

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut ändras 3 § i handels- och industriministeriets förordning om informationsutbyte och balanshantering i samband med naturgashandeln av den 13 november 2000 (974/2000) som följer:

3 §
Förhandsanmälan om fast leverans

Parterna i en fast leverans skall meddela den systemansvariga

1) vid inledningen av ett nytt leveransförhållande de uppgifter som krävs för utredning av leveranserna, senast 14 vardagar innan den första leveransen inleds, samt

2) för var och en av parterna uppgift om summan av de fasta leveranser som den skaffat och utfört under varje balansavräkningsperiod, senast två timmar innan balansavräkningsperioden inleds.

Den systemansvariga skall meddela en öppen leverantör summan av de fasta leveranser som inverkar på dennas naturgasleveranser under en balansavräkningsperiod senast en timme innan balansavräkningsperioden inleds.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

Helsingfors den 10 januari 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Arto Ertama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.