18/2007

Given i Helsingfors den 12 januari 2007

Finansministeriets förordning om förändring av finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

fogas till 9 § i finansministeriets arbetsordning av den 25 november (966/2005) ett nytt 2 mom. och till arbetsordningen en ny 57 a §, som följer:

9 §
Finanscontrollerfunktionen

Enligt strukturfondslagen (1401/2006) finns revisionsmyndigheten för strukturfondsprogrammen i anslutning till finanscontrollerfunktionen.

57 a §
Avgörande av ärenden som gäller revisionsmyndighetens verksamhetsområde

Chefen för revisionsmyndigheten för strukturfondsprogrammen i anslutning till finanscontrollerfunktionen avgör ärenden som enligt strukturfondslagen hör till revisionsmyndigheten.


Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2007.

Helsingfors den 12 januari 2007

Finansminister
Eero Heinäluoma

Regeringsråd, förvaltningsdirektör
Heikki Euramo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.