16/2007

Given i Helsingfors den 11 januari 2007

Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2006

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 15 augusti 2005 om skatteuppbörd (609/2005):

1 §
Förfallodagen för kvarskatt

Den första raten av stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt försäkrads sjukförsäkringspremie som debiteras för skatteåret 2006 skall betalas senast den 3 december 2007 och den andra raten senast den 4 februari 2008.

2 §
Förfallodagen för skogsvårdsavgift

Skogsvårdsavgiften för 2006 skall betalas senast den 3 december 2007.

3 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2007.

Förordningen tillämpas på annan kvarskatt för skatteåret 2006 än den som påförts sådana samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen (1535/1992) och samfällda förmåner som avses i 5 § nämnda lag.

Helsingfors den 11 januari 2007

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.