15/2007

Given i Helsingfors den 12 januari 2007

Republikens Presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av andra ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors den 20 juli 2006 ingångna avtalet mellan Finland och Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, som godkänts av riksdagen den 7 november 2006 och godkänts av republikens president den 1 december 2006 samt beträffande vilket noterna för dess godkännande utväxlats den 18 december 2006, träder i kraft den 17 januari 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 1 december 2006 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (1037/2006), som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 17 januari 2007.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 2/2007)

Helsingfors den 12 januari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.