1455/2006

Given i Helsingfors den 29 december 2006

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Det i Peking den 26 september 2006 ingångna avtalet mellan Finland och Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet, som godkänts av riksdagen den 14 november 2006 och godkänts av republikens president den 1 december 2006 samt beträffande vilket noterna för dess godkännande utväxlats den 21 december 2006, träder i kraft den 1 januari 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 1 december 2006 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransport affärsverksamhet (1074/2006) träder i kraft den 1 januari 2007.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 117/2006)

Helsingfors den 29 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.