1449/2006

Given i Helsingfors den 29 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av 51 b § i förordningen om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) 51 b §, sådan den lyder i förordning 1334/2004, som följer:

51 b §
Fordon i arbetsuppgifter

1. En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och vars arbetsplats är belägen i en annan stat än Finland får i Finland använda ett i 34 b § i bilskattelagen avsett fordon på det sätt som avses i paragrafen, utan att registrera fordonet här, om han eller hon enligt paragrafen har rätt att använda fordonet i trafik utan att betala skatt. En förutsättning för användningen är dessutom att det som föreskrivs i 51 § 5 mom. i denna förordning iakttas. Den anmälan försedd med tullmyndighetens mottagningsbevis som avses i 34 b § i bilskattelagen måste finnas med i fordonet när det är i trafik.

2. En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland får i Finland temporärt använda ett i 34 c § i bilskattelagen avsett fordon som registrerats utomlands, utan att registrera fordonet här, om han eller hon har ett i 3 mom. i nämnda paragraf avsett tillstånd av tullmyndigheten för skattefri användning av fordonet. En förutsättning för användningen är dessutom att det som föreskrivs i 51 § 5 mom. i denna förordning iakttas. Det tillstånd som berättigar till skattefri användning av fordonet måste finnas med i fordonet när det är i trafik.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 29 december 2006

Minister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Matti Roine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.