1375/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 3 § i lagen om bindande av vissa patientskadeersättningar vid lönenivån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 6 mars 1987 om bindande av vissa patientskadeersättningar vid lönenivån (255/1987) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 364/1995, som följer:

3 §

Det försäkringsbolag som svarar för utbetalningen av grundersättningen eller Patientförsäkringscentralen är skyldig att betala en förhöjning enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 238/2006
ShUB 44/2006
RSv 212/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.