1329/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 6 § i socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/1982) 6 § 1 mom., sådant det lyder i lag 736/1992, som följer:

6 §

De uppgifter som enligt denna lag ansluter sig till verkställigheten av socialvården samt de uppgifter som enligt någon annan lag åligger socialnämnden eller något annat motsvarande organ sköts av ett eller flera kollegiala organ som utses av kommunen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna lag upphävs lagen av den 21 februari 2003 om temporär ändring av 6 och 12 § socialvårdslagen (155/2003).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 235/2006
ShUB 48/2006
RSv 236/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.