1323/2006

Given i Helsingfors den 21 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om skatteredovisning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen av den 6 november 1998 om skatteredovisning (804/1998) 2 § 3 mom. som följer:

2 §
Grunderna för beräkning av de enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning av samfundsskatten

Som grund för beräkningen av skogsposten används Skogsforskningsinstitutets uppgifter om bruttorotprisinkomsterna per skogscentral. Som uppskattade uteblivna rotprisinkomster för naturskyddsområden enligt 13 § 4 mom. i lagen om skatteredovisning används den årliga avkastning av skogsbruket som Forststyrelsen har beräknat för skogsmarkerna i fråga.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 21 december 2006

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.