1279/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om företagshälsovård av den 21 december 2001 (1383/2001) 3 § 1 mom. 6 punkten som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


6) företagare och andra som utför eget arbete en person som avses i lagen om pension för företagare (1272/2006) eller i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006),Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 197/2006
ShUB 38/2006
RSv 176/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.