1255/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 19 januari 1973 om barndagvård (36/1973) en ny 4 a § som följer:

4 a §

Kommunen skall i den utsträckning som motsvarar behovet inom barndagvården ha tillgång till tjänster av en specialbarnträdgårdslärare med sådan behörighet som avses i 9 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 163/2006
ShUB 27/2006
RSv 139/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.