1245/2006

Given i Helsingfors den 20 december 2006

Inrikesministeriets förordning om prestationer för vilka nödcentralerna vid nödcentralsverkets uppbär avfift

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och med stöd av 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådana de lyder, 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten i lag 348/1994 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i lag 495/2005:

1 §

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka de i lagen om nödcentraler (157/2000) avsedda nödcentralerna tar ut en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är anslutning av automatiska brandlarmanläggningar till nödcentralen och testning av anslutningens beredskap med bestämda intervaller. Anslutningsavgiften är 50 euro per anslutning och avgiften för testning 25 euro per månad.

2 §

Sådana prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som nödcentralerna prissätter enligt företagsekonomiska grunder är mottagning och förmedling av alarm från system för automatisk fastighetsövervakning samt upprätthållande av beredskap hos den utrustning och den programvara som behövs för mottagningen av alarm.

3 §

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag beslutar nödcentralen med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och gäller till utgången av 2008.

Helsingfors den 20 december 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Konsultativ tjänsteman
Johanna Hakala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.