1239/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 14 februari 1992 om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen (126/1992) 2 § 2 mom., 3 § 1 mom. samt 4 § 2 och 3 mom. som följer:

2 §

När tjänsterna och medborgarnas rättssäkerhet förbättras skall iakttas 17 § i grundlagen och vad som behövs för att tjänsterna och rättssäkerheten för samiskspråkiga skall kunna ordnas rättvist.

3 §

Länen indelas i härad med iakttagande av kommungränserna. Statsrådet beslutar om indelningen. Inrikesministeriet skall av länsstyrelserna begära förslag om indelningen. Länsstyrelserna skall höra respektive kommuner innan förslaget görs.


4 §

I ett häradsämbete kan det finnas funktioner för polis, åklagare och utsökning samt andra behövliga enheter. Ett härads fristående ämbetsverk sköter motsvarande uppgiftsområden.

Vid häradsämbetena kan finnas servicebyråer för tryggande av tillgången till service. Inrikesministeriet beslutar om antalet servicebyråer och placeringsorter efter att ha hört respektive kommuner.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 74/2006
FvUB 26/2006
RSv 211/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.