1162/2006

Given i Helsingfors den 11 december 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 7 oktober 2005 om grunderna enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (800/2005) 4 punkten i bilaga 2, sådan den lyder i förordning 1024/2005, som följer:Denna förordning träder i kraft den 31 december 2006 och den tillämpas första gången vid fördelningen av de kostnader som hänför sig till år 2006.

Helsingfors den 11 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Matematiker
Pirjo Moilanen

BILAGA 2

4. VÄRDET FÖR STORHETEN J'j

J'2000 = 1029,6

J'2001 = 1032,7

J'2002 = 1026,4

J'2003 = 1018,2

J'2004 = 1020,2

J'2005 = 1026,0

J'2006 = 1039,6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.