1160/2006

Given i Helsingfors den 11 december 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 13 december 2000 om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1103/2000) 4 punkten i bilaga 2, sådan den lyder i förordning 1022/2005, som följer:Denna förordning träder i kraft den 31 december 2006 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar som görs för år 2006.

Helsingfors den 11 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Matematiker
Pirjo Moilanen

BILAGA 2

KOEFFICIENTER I ANSLUTNING TILL DE FÖRSÄKRINGSTEKNISKA GRUNDERNA

4. Koefficienter för fonderad ålderspension

1i2006 = 0,0373 (formel (4a))
2i2006 = 0,0000 (formel (4a))
3i2006 = 0,0023 (formel (4a))

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.