1144/2006

Given i Helsingfors den 13 december 2006

Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2006

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998):

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2006 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2006 används följande utdelning:

Statsskatt 34,46 %
Kommunalskatt 55,87 %
Kyrkoskatt 3,30 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
― sjukvårdspremie 4,13 %
― dagpenningspremie 2,24 %
3 §

För redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2006 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2005 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2006. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2006 och den 1 januari 2005. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av församlingens inkomstskattesats för 2006.

Innan kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas utdelning beräknas justeras den debiterade kommunalskatt och den debiterade kyrkoskatt på följande sätt:

Kommun och evangelisklutherska församling Förhöjning av kommunalskatt euro Förhöjning av kyrkoskatt euro
Anjalankoski 810 000 61 300
Eno 300 000 25 000
Fredrikshamn 400 000 33 300
Imatra 1 000 000 69 400
Jakobstad 1 100 000 107 000
Jorois 80 000 7 100
Joutseno 200 000 16 200
Jämsä 500 000 40 500
Kemi 1 580 000 103 900
Kotka 600 000 48 000
Kuusankoski 750 000 49 300
Lieksa 300 000 24 000
Mänttä 250 000 19 700
Rautjärvi 170 000 16 500
Ruokolahti 250 000 22 000
Varkaus 750 000 55 400
Villmanstrand 1 100 000 73 300
Äänekoski 700 000 49 700
Nådendal 273 400 19 000
Saltvik 435 000 46 600
4 §

Den justerade utdelningen tillämpas från och med den redovisning som förrättas i december 2006, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av den utdelning som tillämpades från och med juni 2006 till november 2006 korrigeras.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2006.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning av den 15 februari 2006 om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalt innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2006 (113/2006) och finansministeriets förordning av den 7 juni 2006 om ändring av 2 § finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2006 (439/2006).

Helsingfors den 13 december 2006

Minister
Antti Kalliomäki

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.