1127/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om upphävande av 64 § 2 mom. och 65 § 4 mom. i lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 64 § 2 mom. och 65 § 4 mom. i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995), sådana de lyder, 64 § 2 mom. i lag 85/1999 och 65 § 4 mom. i lag 391/2006.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 78/2006
ShUB 32/2006
RSv 153/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.