1086/2006

Given i Helsingfors den 30 november 2006

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 § 1 mom. e-punkten, sådan den lyder i förordning 353/2006, som följer:

3 §
Hastighetsbegränsningar för olika fordonskategorier

1. För ett motordrivet fordon utan släpvagn är den högsta tillåtna hastigheten på väg


e) för ett motordrivet fordon som har minst en ofjädrad axel 60 km/h; denna begränsning gäller dock inte en sådan motorcykel som är utan fjädring baktill (kategori L3e och L4e),Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 30 november 2006

Minister
Leena Luhtanen

Överinspektör
Maria Rautavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.