1085/2006

Given i Helsingfors den 30 november 2006

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning av den 20 april 2006 om ändring av förordningen om användning av fordon på väg (289/2006) som följer:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

På annan plats än i framsätet på personbilar eller paketbilar (kategori M1 och N1) får till den 31 december 2007 tillfälligt transporteras 30 procent flera sådana sittande passagerare som är tre år eller äldre och för vilka det finns möjlighet att använda bilbälte eller andra skyddsanordningar.

Tilläggssäten som godkänts i en bil före den 1 januari 2007 kan användas som sittplatser efter den 31 december 2007 om de massor som bestämts för fordonet inte överskrids.

Vid transport av skol- och dagvårdsbarn i bussar i linjetrafik får de personer som tillfälligt överskrider det tillåtna passagerarantalet i enlighet med 38 § 2 mom. till den 9 maj 2008 placeras på sittplatser som utrustats med bilbälte.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 november 2006

Minister
Leena Luhtanen

Överinspektör
Maria Rautavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.