1064/2006

Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i riksdagens räkenskapsstadga av den 27 maj 1988 (460/1988) 2 och 11 § samt 12 § 2 mom., sådana de lyder, 2 § i riksdagens beslut 1100/2000, den finska språkdräkten i 11 § i riksdagens beslut 172/1992 och 12 § 2 mom. i riksdagens beslut 929/2005, som följer:

2 §

Ämbetsverk vid riksdagen är riksdagens kansli, statsrevisorernas kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli samt statens revisionsverk och forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor, som finns i anknytning till riksdagen.

11 §

Ämbetsverken vid riksdagen skall planera sin verksamhet och ekonomi på flera års sikt så att planeringen utgör grund för det årliga uppgörandet av budgeten, ledningen, ett effektivt utnyttjande av resurserna och utvecklandet av förvaltningen.

12 §

Statens revisionsverk och forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor sköter sin ekonomi i enlighet med vad som föreskrivs i deras ekonomistadgor.


Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 2007.

TKF 3/2006
FiUB 32/2006
RSk 39/2006

Helsingfors den 21 november 2006

På riksdagens vägnar


Paavo Lipponen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.