1053/2006

Given i Helsingfors den 23 november 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en höjning av vissa belopp som anges i lagen om försäkringsbolag och lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 kap. 14 § i lagen av den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) samt 10 a kap. 6 § i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987), sådana de lyder, det förstnämnda lagrummet i lag 416/2004 och det sistnämnda i lag 417/2004:

1 §
Skadeförsäkringsbolags garantibelopp

Det minimigarantibelopp för skadeförsäkringsbolag som avses i 11 kap. 8 § 2 mom. 1 punkten i lagen om försäkringsbolag (1062/1979) är 3 200 000 euro och det minimigarantibelopp för skadeförsäkringsbolag som avses i 2 punkten i nämnda moment är 2 200 000 euro.

2 §
Livförsäkringsbolags garantibelopp

Det minimigarantibelopp för livförsäkringsbolag som avses i 11 kap. 10 § 2 mom. i lagen om försäkringsbolag är 3 200 000 euro.

3 §
Belopp som skall användas i uträkningar av verksamhetskapitalet

Det belopp som skall användas i sådana uträkningar som avses i 11 kap. 7 § 2 mom. i lagen om försäkringsbolag är 53 100 000 euro och det belopp som skall användas i uträkningar som avses i 5 mom. i nämnda paragraf 37 200 000 euro.

4 §
Stora försäkringsföreningars garantibelopp

Det minimigarantibelopp för stora försäkringsföreningar som avses i 10 a kap. 3 § 2 mom. 1 punkten i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) är 2 400 000 euro och det minimigarantibelopp som avses i 2 punkten i nämnda moment är 1 650 000 euro.

5 §
Små försäkringsföreningars verksamhetskapital

Det minimibelopp för små försäkringsföreningars verksamhetskapital som avses i 10 a kap. 2 a § 1 mom. i lagen om försäkringsföreningar är 90 000 euro ökat med 24 procent av medeltalet av premieinkomsterna enligt föreningens bokslut för de tre senaste räkenskapsperioderna.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2006.

Kommissionens meddelande 2006/C 194/07; EGT nr C 194, 18.8.2006, s. 38

Helsingfors den 23 november 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.