1014/2006

Given i Helsingfors den 23 november 2006

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen av den 16 augusti 1996 om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen (627/1996) 1 § 1 mom. 4 punkten som följer:

1 §

Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen är följande brott internationella brott:


4) narkotikabrott, grovt narkotikabrott, förberedelse till narkotikabrott, främjande av narkotikabrott, grovt främjande av narkotikabrott och häleri enligt 1961 års allmänna narkotikakonvention (FördrS 43/1965), enligt protokollet rörande ändringar i 1961 års allmänna narkotikakonvention (FördrS 42/1975), enligt konventionen angående psykotropiska ämnen (FördrS 60/1976) och enligt Förenta Nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen (FördrS 44/1994),Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Rådets rambeslut 2004/757/RIF (32004F0757); EUT nr L 335, 11.11.2004, s. 8-11

Helsingfors den 23 november 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Lena Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.