1005/2006

Given i Helsingfors den 14 november 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 17 § i trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i trafikministeriets beslut av den 23 oktober 1998 om ändring av bilars konstruktion (779/1998) 17 § 3 mom. som följer:

17 §
Stötfångare samt underkörnings- och sidoskydd

3. Främre stötfångare för fordon i kategori N1 och fordon med en totalmassa på högst 3,5 ton i kategori M1 får kompletteras eller ersättas med viltfångare eller annat frontskydd endast, om viltfångaren eller frontskyddet har typgodkänts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/66/EG om användningen av frontskydd på motorfordon och om ändrings av rådets direktiv 70/156/EG, nedan frontskyddsdirektivet.


1. Denna förordning träder i kraft den 21 november 2006.

2. Utan hinder av denna förordning är det på fordon i kategori N1G och på fordon med en totalmassa på högst 3,5 ton i kategori M1G tillåtet att komplettera eller ersätta stötfångare med sådana viltfångare eller andra frontskydd som inte är typgodkända enligt frontskyddsdirektivet till den 24 maj 2007 med iakttagande av de krav som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 14 november 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.