1004/2006

Given i Helsingfors den 14 november 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

fogas till 4 § i kommunikationsministeriets förordning av den 21 december 2005 om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (1175/2005) ett nytt 3 mom. som följer:

4 §

Kommunikationsverket kan ta ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet för prestationen vid producerandet av sådana tjänster som avses i 1 § 3 mom. i statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen (60/2004) när det har sådan faktisk ensamrätt att producera dessa tjänster som avses i 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Övriga tjänster som avses i 1 § 3 mom. i statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen prissätts enligt företagsekonomiska grunder.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 november 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.