952/2006

Given i Helsingfors den 3 november 2006

Lag om ändring av 24 § i lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 24 § i lagen av den 30 december 1997 om utkomststöd (1412/1997), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 1218/2005, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

24 §
Ändringssökande

Länsstyrelsens beslut om fastställande eller återkrav av statsandelen med stöd av 5 a― 5 d § får inte överklagas genom besvär.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 165/2006
ShUB 23/2006
RSv 125/2006

Helsingfors den 3 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.