951/2006

Given i Helsingfors den 3 november 2006

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 januari 2005 om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd (49/2005) ikraftträdandebestämmelsen som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

Bestämmelserna i 11 § 3 mom. gäller till utgången av år 2008.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 165/2006
ShUB 23/2006
RSv 125/2006

Helsingfors den 3 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.