932/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 3 december 2004 om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1050/2004) som följer:


Lagens 7 kap. 5 a § gäller till och med den 31 december 2007. Med stöd av paragrafen beviljat sysselsättningsstöd kan dock betalas högst till och med den 31 december 2008.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2006
AjUB 8/2006
RSv 103/2006

Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.