930/2006

Given i Helsingfors den 26 oktober 2006

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i förordningen om rättsskyddscentralen för hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 27 november 1992 omrättsskyddscentralen för hälsovården (1121/1992) 12 § 1 mom., sådant det lyder ändrat i förordning 432/1997, som följer:

12 §

Nämnden för rättspsykiatriska ärenden behandlar och avgör utlåtandeärenden som avses i 17 kap. 45 § i rättegångsbalken och som gäller en persons sinnestillstånd eller frågan huruvida en person är farlig, ärenden som gäller förordnande av en person som åtalats eller misstänks för brott eller som på grund av sitt sinnestillstånd inte dömts till straff till psykiatrisk sjukhusvård och intagning på specialomsorgsanstalt samt ärenden som gäller avslutande av sådan vård.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 oktober 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Konsultativ tjänsteman
Päivi Kaartamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.