910/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Lag om ändring av 7 § i firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 7 § 1 mom. i firmalagen av den 2 februari 1979 (128/1979), sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1076/1994, 1302/1994, 148/1997, 1492/2001 och 746/2004, en ny 7 c-punkt som följer:

7 §

Utöver vad annorstädes är stadgat i lag gäller angående utformningen av firma:


7 c) i fråga om ett europaandelslags firma vad som bestäms i artikel 10 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar);Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.

RP 54/2006
EkUB 9/2006
RSv 99/2006
Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 (32003R1435); EGT nr L 207, 18.08.2003, s. 1

Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.