904/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Miljöministeriets förordning om blankett för ansökan om arava- och räntestödshyresbostäder och bilagor till blanketten

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 d § 2 mom. i aravabegränsningslagen av den 17 december 1993 (1190/1993) och 11 d § 2 mom. i lagen av den 29 juni 2001 om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), sådana de lyder, det förstnämnda i lag 716/2006 och det sistnämnda i lag 717/2006:

1 §

Ansökan om arava- och räntestödshyresbostäder skall göras skriftligen på en blankett för bostadsansökan. Blanketten kan också vara i elektronisk form. I ansökan skall åtminstone följande uppgifter lämnas:

1) personuppgifterna för dem som kommer att bo i bostaden:

a) den sökandes namn, personbeteckning och kontaktuppgifter, och

b) namnen och personbeteckningarna för övriga personer som skall flytta in i bostaden,

2) uppgifter om den lägenhet som söks:

a) den kommun där sökanden vill bo,

b) vilken typ av bostad som han eller hon söker (en vanlig hyresbostad, en stödbostad eller någon annan bostad),

c) bostadstyp, om sökanden har speciella önskemål, och

d) om ansökan gäller en hyresbostad eller byte av bostad.

3) bostadsbehov:

a) bostadslöshet och hur länge den varat, och

b) skyldighet att flytta från den nuvarande bostaden och anledningen till detta,

4) uppgifter om den nuvarande bostaden:

a) bostadens adress och kommunen,

b) antalet rum och arealen,

c) antalet boende,

d) bostadens utrustningsnivå och skick, och

e) besittningen av bostaden,

5) inkomster och förmögenhet:

a) den sökandes inkomster och förmögenhet, och

b) inkomster och förmögenhet för de övriga som flyttar in, och

6) underskrift:

a) datum och den sökandes underskrift, en elektronisk blankett undertecknas innan hyresavtalet ingås,

b) försäkran att uppgifterna är korrekta, och

c) uppgift om att ansökan vid ändrade omständigheter skall ändras så att den motsvarar de nya omständigheterna.

2 §

Till bostadsansökan skall bland annat följande handlingar fogas innan hyresavtalet ingås:

1) löneintyg från arbetsgivaren över bruttoinkomsterna per månad för alla förvärvsarbetande som flyttar in,

2) skatteintyg för alla över 18-åringar som flyttar in,

3) intyg över pensionsbeloppet (brutto, euro/mån.),

4) utredning över det gängse värdet på eventuell egendom, och

5) andra eventuella intyg som den sökande önskar hänvisa till (exempelvis domstolsbeslut om flyttning, graviditetsintyg eller andra liknande intyg).

Sådana utredningar som avses i 1 mom. behövs inte, om det inte finns skäl att närmare utreda de uppgifter som har lämnats på blanketten för bostadsansökan,

1) om endast en person ansöker om en hyresbostad,

2) om det är fråga om ansökan om en studiebostad, eller

3) om det är fråga om 7 § 1 mom. 2―6 punkter i statsrådets förordning om val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder (731/2006).

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2006.

Genom denna förordning upphävs miljöministeriets förordning av den 8 februari 2005 om blankett för ansökan om arava- och räntestödshyresbostäder och bilagor till blanketten.

Helsingfors den 19 oktober 2006

Minister
Hannes Manninen

Överinspektör
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.