875/2006

Given i Helsingfors den 12 oktober 2006

Statsrådets förordning om statens bostadsfonds medelsanskaffningsfullmakter år 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 15 december 1989 om statens bostadsfond (1144/1989), sådant det lyder i lag 208/1996:

Statskontoret berättigas år 2006 att till statens bostadsfond ta upp kortfristigt lån i enlighet med 2 § 2 mom. lagen om statens bostadsfond så, att kortfristiga lån på en gång får finnas till ett sammanlagt belopp av högst 700 000 000 euro.


Denna förordning träder i kraft den 13 oktober 2006.

Helsingfors den 12 oktober 2006

Finansminister
Eero Heinäluoma

Regeringsråd
Veikko Kantola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.