868/2006

Given i Helsingfors den 3 oktober 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om prestationer för vilka Rättskyddscentralen för hälsovården tar ut avgift

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

fogas till förordningen av den 21 december 2004 om prestationer för vilka Rättskyddscentralen för hälsovården tar ut avgift (1262/2004) en ny 7 a § som följer:

7 a §

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Rättskyddscentralen för hälsovården med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 9 oktober 2006.

Helsingfors den 3 oktober 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Jurist
Janne Pitkävirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.