852/2006

Given i Helsingfors den 29 september 2006

Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 juli 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) 6 § 1 mom. 22 punkten, sådan den lyder i lag 582/2001, och

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 714/1994, 1651/1995, 60/2001, 1546/2001, 269/2002 och 778/2005 samt i nämnda lag 582/2001, en ny 22 a-punkt som följer:

6 §
Avgiftsfria prestationer

Handläggningsavgifter enligt denna lag uppbärs inte


22) i ärenden enligt lagen om besöksförbud (898/1998),

22 a) i besvärsärenden enligt 17 kap. i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006), och inte hellerDenna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 90/2005
FvUB 14/2006
RSv 94/2006

Helsingfors den 29 september 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.