835/2006

Given i Helsingfors den 21 september 2006

Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen år 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § och 24 § 4 mom. i lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) samt 11 § 4 mom. i lagen av samma dag om fritt bildningsarbete (632/1998), av dem 16 § i förstnämnda lag sådan denna paragraf lyder i lag 1137/2003 och 1071/2005 och 24 § 4 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1071/2005 samt 11 § 4 mom. i sistnämnda lag sådant det lyder i lag 1200/2005:

1 §
Grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesutbildning och yrkeshögskolor

Vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 17―20 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) är det per studerande fastställda genomsnittliga priset per enhet

1) i grundläggande utbildning 5 343,30 euro,

2) i gymnasier 4 796,31 euro,

3) i yrkesutbildning 8 498,08 euro samt

4) i yrkeshögskolor 6 427,66 euro.

2 §
Grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut

Vid bestämmande av de priser per enhet för grundläggande konstundervisning som avses i 21 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 57,69 euro.

Vid bestämmande av de priser per enhet för medborgarinstitut som avses i 11 § 4 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 66,39 euro.

3 §
Bibliotek

Vid bestämmande av de priser per enhet för bibliotek som avses i 24 § 4 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per kommuninvånare fastställda genomsnittliga priset per enhet för bibliotek 46,58 euro.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007, eller om riksdagen godkänner statsbudgeten för 2007 senare än nämnda tidpunkt, vid den tidpunkt då statsbudgeten godkänns, om inte något annat följer av 2 mom. Förordningen tillämpas vid bestämmande av priserna per enhet för 2007.

Om den godkända statsbudgeten avviker från budgetpropositionen för 2007 till de delar som avses i denna förordning, bestämmer statsrådet nya genomsnittliga priser per enhet för 2007.

Helsingfors den 21 september 2006

Minister
Tuula Haatainen

Lagstiftningsråd
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.