791/2006

Given i Helsingfors den 14 september 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Nivala stad

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 15 december 2004 om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Nivala stad (1120/2004) 4 § som följer:

4 §
Undantag från restriktionerna

Livsmedelssäkerhetsverket kan av särskilt motiverade skäl i enskilda fall bevilja tillstånd att på restriktionsområdet avvika från de restriktioner som avses i 3 §.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2006.

Helsingfors den 14 september 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Maija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.