779/2006

Given i Helsingfors den 12 september 2006

Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 1114/1998, 716/2002 och 1416/2004:

1 §

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader grundar sig på, uppgår till uppskattningsvis 12 671 miljoner euro.

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

socialvård € hälsovård €
0 – 6-åringar 4 916,22 602,10
7 – 64-åringar 240,79 685,62
65 – 74-åringar 652,71 1 622,79
75 – 84-åringar 3 935,40 3 129,86
personer som fyllt 85 år 10 965,83 5 433,66
3 §

De kalkylerade kostnaderna per arbetslös som bestäms enligt antalet arbetslösa i kommunen är 438,50 euro och de kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt arbetslöshetsgraden är 40,04 euro.

4 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt servicebehovet hos gravt handikappade är 11,93 euro per kommuninvånare.

5 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt behovet av barnskydd är 33,70 euro per kommuninvånare.

6 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 296,76 euro per kommuninvånare.

7 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 602,33 euro per kommuninvånare.

8 §

Om inte något annat följer av statsbudgeten är statsunderstödet för social- och hälsovårdsprojekt 2007 följande:

1 000 €
Utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården 25 230
Utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet 12 570
Anläggningsprojekt 0
Sammanlagt 37 800

Av det statsunderstöd som är disponibelt för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården står 16 miljoner euro till social- och hälsovårdsministeriets förfogande.

Av det statsunderstöd som är disponibelt för utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet står 7,5 miljoner euro till social- och hälsovårdsministeriets förfogande.

Länsstyrelserna skall rikta det statsunderstöd som är disponibelt för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården till projekt enligt utvecklingsprojektet för det sociala området och till genomförandet av alkoholprogrammet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 12 september 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Kanslichef
Markku Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.