773/2006

Given i Helsingfors den 7 september 2006

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

upphävs i undervisningsministeriets förordning av den 17 december 2004 om avgifter för prestationer vid ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse (1135/2004) 2 § 1 mom. 5 och 6 punkten, samt

ändras 3 § som följer:

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga avgiftsbelagda prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder, är andra kopior av kyrkostyrelsens handlingar än de som avses i 2 mom.

Kyrkostyrelsen beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 15 september 2006.

Helsingfors den 7 september 2006

Kulturminister
Tanja Saarela

Överinspektör
Matti Hietanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.