762/2006

Given i Helsingfors den 22 augusti 2006

Handels- och industriministeriets förordning förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 2005/79/EG av den 18 november 2005 om ändring av direktiv 2002/72/EG om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19 november 2006.

Kommissionens direktiv 2005/79/EG (32005L0079); EUT nr L 302; 19.11.2005, s. 35

Helsingfors den 22 augusti 2006

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.