757/2006

Given i Helsingfors den 30 augusti 2006

Kommunikationsministeriets förordning om solvens avseende tillståndspliktig godstrafik på väg och anordnande av företagarutbildning

Kommunikationsministeriet har med stöd av 10 § 2 mom. och 13 § 6 mom. i lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) beslutat:

1 §
Solvens

En sökande eller innehavare av trafiktillstånd skall för varje lastbil som används i trafik förfoga över disponibla medel till ett värde av minst 10 000 euro och för varje övrig bil samt trafiktraktor till ett värde av minst 4 000 euro.

2 §
Företagarutbildningens längd och innehåll

En företagarkurs för godstrafik skall omfatta minst 140 lektioner som i genomsnitt pågår i åtminstone 45 minuter. Kursens undervisningsinnehåll måste omfatta åtminstone de ämnen avseende godstransporter på väg som förtecknas i bilaga I till rådets direktiv 96/26/EG om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella transporter. Kursen skall planeras så att den företagarkurs för trafiktraktorer som avses i 2 mom. kan genomföras som en del av den. Den som genomfört en kurs för trafiktraktorföretagare eller beviljats tillstånd för trafiktraktor befrias från den del av kursen som är avsedd för trafiktraktorföretagare.

En företagarkurs för trafiktraktorer skall omfatta minst 40 lektioner som i genomsnitt pågår åtminstone 45 minuter. Kursens undervisningsinnehåll måste i tillämpliga delar omfatta de ämnen som gäller för inrikes godstransporter i bilagan till det direktiv som nämns i 1 mom.

Läroanstalten utfärdar ett intyg över kursen.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Helsingfors den 30 augusti 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Jorma Hörkkö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.