752/2006

Given i Helsingfors den 25 augusti 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 3 mom. lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), sådant det lyder i lag 1286/1997:

1 §
Medelrotpriser per kubikmeter virke

Det aritmetiska medelvärde av medelrotpriser per kubikmeter virke inom varje skogcentrals verksamhetsområde som avses i 5 § 3 mom. jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket (144/2000) är 2003–2005 som följer:

Skogscentral
euro
Kusten/Sydkusten 28,72
Kusten/Österbotten 25,14
Sydvästra Finland 31,91
Tavastland-Nyland 34,27
Sydöstra Finland 32,31
Birkaland 33,93
Södra Savolax 32,79
Södra Österbotten 26,94
Mellersta Finland 32,09
Norra Savolax 31,40
Norra Karelen 29,84
Kainuu 25,39
Norra Österbotten 21,67
Lappland 21,41
2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006. Denna förordning tillämpas på ansökningar om miljöstöd som har anhängiggjorts den 1 september 2006 eller senare.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 25 augusti 2005 om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (648/2005).

Helsingfors den 25 augusti 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Anna Rakemaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.