728/2006

Given i Helsingfors den 24 augusti 2006

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i förordningen av den 26 juni 2003 om inrikesministeriet (609/2003) 2 § sådan den lyder i förordning 102/2006 som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör:

länsstyrelserna,

Befolkningsregistercentralen,

häradsämbetena, polisinrättningarna i häradena samt magistraterna,

kommunala pensionsanstalten,

kommunala arbetsmarknadsverket,

Kommunernas garanticentral,

centralkriminalpolisen,

skyddspolisen,

rörliga polisen,

Polisyrkeshögskolan,

Polisskolan,

Polisens teknikcentral,

Polisens datacentral,

Räddningsinstitutet,

nödcentralsverket,

Brandskyddsfonden,

Utlänningsverket,

gränsbevakningsväsendet,

inrikesförvaltningens servicecentral,

Suomen Erillisverkot Oy


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 augusti 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Kanslichef
Ritva Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.